Skip to content
 

Audition resultater for nivå 3-4 klasser og kompanier.


Det er viktig at dere leser gjennom alle klassene innenfor samme sjanger da det kan hende du har kommet med på en audition klasse i samme sjanger, men på et annet tidspunkt og med en annen lærer. Fint om alle kan logge seg inn i portaleni dag for å sjekke om det stemmer. Vi sender ut faktura mandag 15 august og det hadde vært topp om alt var riktig da. Login.extend.as
De første 2 ukene av semesteret kommer vi også til å innvitere elever til prøvetie på kompaniet.

Alle auditoionklasser:
Du kan logge deg inn i portalen for å se om du kom med eller ikke. Om du fortsatt står på kurset er du med. Om du ikke har hatt audition har du det neste time.

Under finner du hvem som er innvitert til PRØVETIME på kompaniet. Etter prøvetimen vil vi legge ut hvem som kommer med. Etter prøvetimen legger vi ut alle datoer for trening for kompaniet. Om du takker ja til kompaniplass må du komme på alle treningen til kompaniet. Nederst i innlegget ser du flere datoer for treninger.

EX-LEVEL(ungdomskompani Hip Hop):
Alle som var på audition lørdag 27. august kom med.


EX-LEVEL Jr. (Jr. kompani Hip Hop):
Første timen da alle MÅ komme som vi velger ut hvem som får plass er :
Søndag 4 september kl. 12.00-14.00
Hedda er lærer på jr komp jenter.
Følgende er invitert til prøvetime på kompaniet:
Kaja Eide
Nellie
Lisa
Luvis
Og alle som var på Jr. kompaniet våren 2022

Jr. Kompani GUTTER:
Disse har kommet med: Erik, Thilo, Patrick,Une, Phillip, James
Jesper har audition neste time.

JAZZITUDE Kompani
Første time blir jr. og ung. Sammen vi velger derifra ut hvem som skal på hvilket kompani og om man kommer inn: lørdag 24 september kl. 13.00-15.00- både jr og ungdom- audition
Følgende er invitert til prøvetime på kompaniet:
Elisabeth O
Mathilde GB
Mie Sofie
Celine
Hannah BB
Sanna
Anastasiia
Og alle som var i kompaniene våren 2022

Her kommer datoer tidlig. Viktig dere alle sjekker nå. Kom med tilbakemeldinger rette etter audition om det er noen datoer dere ikke kan, eller nå

Jr. kompani JENTER
Søndag 4.september kl.12:00-14:00- HEDDA

Søndag 18.september kl.12:00-14:00- HEDDA

Søndag 2.oktober kl.18:00-20:00- HEDDA

Søndag 23.oktober kl.15:00-17:00- HEDDA

Søndag 27.november kl.9:00-11:00- HEDDA

Lørdag 3.desember kl.09:00-11:00- HEDDA

Jr. kompani GUTTER
Lørdag 27 august kl.12:00-14:00—audition- WILLIAM

Lørdag 3 september kl.12:00-14:00- WILLIAM
Lørdag 10 september kl. 12.00-14.00WILLIAM
Søndag 23.oktober kl.17:00-19:00- HEDDA

Søndag 27.november kl.11:00-13:00- HEDDA

Lørdag 3.desember kl.13:00-15:00- HEDDA

Ex-level ungdomskomapni
Lørdag 27 august kl.14.15-16.15—audition- WILLIAM

Lørdag 3 september kl.14.15-16.15- WILLIAM
Lørdag 10 september kl.14.15-16.15- WILLIAM
Søndag 23.oktober kl.19:00-21:00 – HEDDA

Søndag 27.november kl.13:00-15:00 – HEDDA

Lørdag 3.desember kl.11:00-13:00- HEDDA

Jazzitude
lørdag 24 september kl. 13.00-15.00- både jr og ungdom- audition
Søndag 25 september kl. 12.00-14.00- både jr og ungdom
Lørdag 1 oktober kl.12:00-14:00 jr jazzitude
Lørdag 1 oktober kl.14:15-16:15 jazzitude
Søndag 2. oktober kl. 12.00-14.00 Jazzitude
søndag 2. oktober kl. 14.15-16.15 Jr. Jazzitude
Vurderer også 22 og 23 oktober, resten kommer senereBack To Top