skip to Main Content
 

Om man ønsker å danse ballett er det viktig å ha riktig utstyr slik at pedagogen kan se hvordan eleven jobber og for å forebygge skader. Alle gradene bortsett fra Pree primary har uniformer. Disse kjøpes på Skøyteshop. Her kan du se en oversikt over hvilken uniform som tilhører de forskjellige gradene. https://extend.as/uniformer-ballett/
Når det gjelder de andre dansestilene kan man bruke det man har hjemme. Se egen side over dansestiler hvor vi anbefaler treningstøy. Under fanen «dansestiler» kan du lese om anbefalt danseutstyr i de forskjellige dansestilene.

Vi anbefaler to dansebutikker i Tønsberg.

Skøyteshop vegg i vegg med Extend! http://www.skoyteshop.com/ Telefon 960 47 546 , jeanett@skoyteshop.com

Dans og fritid. I smuget, sentrum: http://www.dansogfritid.no/  Telefon 920 22067  (Uniformene til Ballett selges her)

Vi har også en brukt og salg gruppe på Facebook, link her: https://www.facebook.com/groups/540142783393633

Dansere i sofa
Back To Top