skip to Main Content
 

EXTEND AVLYSER ORDINÆR UNDERVISNING TORSDAG 12. MARS TIL SØNDAG 15. MARS

Hei. 

Situasjonen rundt koronaviruset er uoversiktlig. Extend følger med på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen. Vi har foreløpig ikke fått instruks om å stenge, men vi må ta vårt samfunnsansvar og delta på den nasjonale dugnaden i å stanse spredningen. Vi velger derfor å avlyse all ordinær undervisning på Extend i perioden torsdag 12. mars til søndag 15. mars. Vi tar en ny vurdering av situasjonen i løpet av mandag 16. mars. Dere vil bli orientert på e-post og SMS.

Tiltak vi allerede har gjort: Vi instruerer elever til å vaske hender før og etter alle timer. Vi har satt opp håndsprit ved inngangen. Alle dørhåndtak og kraner blir desinfisert hvert 30 min. og vi er ekstra nøye med renhold hver dag.

Ang. forestillingen:
I dag har myndighetene skjerpet tiltakene for å bremse smittespredningen. Blant annet vil arrangementer med over 500 deltakere være forbudt fra onsdag og ut april, opplyser helsedirektøren. Men fortvil ikke! Vi avlyser ikke, vi utsetter den 😊. Dirty Dancing-forestillingen vil dermed mest sannsynlig bli utsatt hvis den ikke kan holdes som planlagt siste helgen i april. Vi har som en «plan B» også reservert Oseberg i ukedagene 18. -22. mai. En «plan C» er også på plass. Det blir altså forestilling, men den blir utsatt om dette er anbefalt av myndighetene. De som har kjøpt billetter vil da ha samme plassbilletten på den nye datoen. Om man ikke har anledning til å se den nye datoen kan man kontakte Ticketco.no og få refusjon. Dette kan man ikke gjøre før vi har bestemt oss for hva det blir til. Dere vil få informasjon når vi vet mer om det er mulig å gjennomføre forestillingen i april.

Vi vil holde dere informert underveis og håper dere alle gjør det dere kan for å forhindre smitte. 

Med vennlig hilsen alle lærerne på Extend

Back To Top