Skip to content
 

Foreldre/foresatte – Vi trenger din hjelp på Nøtteknekkeren

Til foreldrene/foresatte til elever på ballett som er med på Nøtteknekeren

Det nærmer seg elevforestillingen «Nøtteknekkeren», og det er mange barn og ungdommer som gleder seg!

Det er mye som må forberedes til en forestilling, og særlig i år må vi ha stålkontroll i forbindelse med smittevern tiltakene og trenger derfor flere vakter enn normalt.  For å gjennomføre seks forestillinger trenger vi foreldrenes hjelp. Vaktene er ikke så lange, ca. 4 timer, så vi håper alle kan stille opp med en vakt selv, eller klare å skaffe en som kan hjelpe til på en av vaktene. Det er snakk om veldig enkle, men svært viktige oppgaver. Man trenger ingen erfaring i dans, så her kan alle bidra. Du vil også få tydelige instrukser/ arbeidsoppgaver i forkant.  Vi er utrolig takknemlig for all hjelp vi kan få. Vi trenger hjelp bak scenen, som smittevernvakt og i kostymeavdelingen. Har det ikke noe å si for deg om du hjelper til i f.eks. vakt eller bak scenen så presiser dette. Kan du hjelpe til med flere vakter så presiser dette og. Vi setter vi deg der det trengs mest hvis du ikke har et ønske.

Fint om du/dere kan svare på e-posten til post@extend.as med den informasjonen vi trenger så raskt som mulig. 

Vi trenger denne informasjonen: 
Hva: Om du kan hjelpe til med backstage, Vakt eller organisering av kostymer.
Når: du kan hjelpe til. Se tider under.  
Foresattes navn
E-post adresse   
Hvem du er foresatt til
 (elevens navn)
Tlf. foresatt

Bruk gjerne dette i emne feltet så det er lettere for oss å sortere mailer. «Foreldre/foresatte – Vi trenger din hjelp på Nøtteknekkeren»


Oppgaver  
– Backstage (Organisering av elever bak scenen)
– Vaktgruppe (Vakter til å holde oppsyn i foajé, salen, garderobene til elevene osv.) 
– Organisering av kostymer (Inn- og utlevering av kostymer til elever, holde orden og system)

Tider:
         Lørdag 14. novemberfra kl. 09.00- 13.45 (Bl.a. under forestilling 1) 
         Lørdag 14. novemberfra kl. 13.30 – 17.45 (Bl.a. under forestilling 2)
         Lørdag 14. november fra kl. 17.30 – 21.00 (Bl.a. under forestilling 3) 
         Søndag 15. novemberfra kl. 09.00 – 13.45 (Bl.a. under forestilling 4)
         Søndag 15. novemberfra kl. 13.30 – 18.15 (Bl.a. under forestilling 5)
         Søndag 15. november fra kl. 18.00 – 21.30 (Bl.a. under forestilling 6)

Nb: BACKSTAGE HAR NOE ANDRE TIDSPUNKT. OPPMØTE 1 TIME FØR FORESTILLING. FERDIG NÅR FORESTILLINGEN ER OVER. PÅ KOSTYMER STARTER FØRETS VAKT KL 08.30.

Alle vakter er satt opp slik at man får sett en hel forestilling. Ikke sett deg opp som vakt når du selv skal se en forestilling.

Billettsalget har startet. Her er en forklaring på hvordan du kjøper billetter.https://extend.as/lukket-billettsalg-notteknekkeren/ 

Kostymelapper ligger her også sendt på mail tidligere. 

Viktig lapp om tider og treninger til forestillingen ligger her.

Håper å høre fra dere og at dere kan hjelpe oss med en vakt eller to på forestillingen. 

Back To Top