skip to Main Content
 

Breakdance er en gatedans som opprinnelig oppstod i South Bronx i NY på starten av 1970 tallet. I Norge kom dansen på 1980 tallet. Battle of the year, også kalt boty, er en årlig konkurranse holdt over hele verden. Her kan en konkurrere i crews eller alene. Battle of the year er det gjeveste en breaker kan vinne. Ingen norske crews eller enkeltpersoner har noen gang vunnet Battle of the year. Norge har derimot vunnet Scandinavian Battle of the year, som er kvalifisering til Battle of the year.

B-boy settes oftest i direkte forbindelse med en person som driver breakdance. Bevegelsene som brukes i denne danseformen kalles «breaking», eller «brytende» bevegelser, derav b-en i B-boy.

Dansestilen er akrobatisk der mye av dansingen skjer på bakken.

Anbefalt treningstøy: Sneakers/joggesko, Joggesko, T-shirt.

Back To Top