Skip to content
 
Dette er tiltak vi må gjøre på grunn av Covid-19 restriksjoner:
  • Færre elever i klassene.
  • Om det blir strengere restriksjoner slik at vi må gå ned på antall elever i klassene, er det de siste som melder seg på som vil bli fjernet fra kurset.
  • Voksne som har fylt 20 år må gå på voksenklasser det kommende semesteret. Dette er fordi reglene er annerledes fra 20 år. Vi må også være strengere på at man kun kan gå på klasser som er for riktig aldersgruppe.
  • Det henger en desinfiserende spray på veggen utenfor alle studioer og ved hovedinngangen til Extend.
  • Vi kan nå benytte garderober, men elever kan ikke oppholde seg der. Det er kun ungdommer som må skifte på extend som kan skifte i garderoben. Det betyr at elever må komme ferdig skiftet om det lar seg gjøre.
  • Sko, bag og jakker legges i hyller i gangen. Kun ta med verdisaker som telefon og penger evnt skift til neste time opp i timen. Vi har overvåkingskamera i gangen hvor elever legger sakene sine.
  • Vi ser helst at foreldre ikke er med inn på Extend om det lar seg gjøre. Om foresatte blir med inn på Extend er det kun en foresatt pr. barn. Det er viktig alle som er på Extend holder 1 metersavstand i oppholdsrom. og bruker munnbind om man ikke sitter i resepsjonen med god avstand.
  • Faktura for dansekurs vil bli sendt ut en uke før oppstart og må være betalt før første timen. Ved evt. nedstengning vil det ved gjenåpning settes opp kompensasjonskurs. Er dette ikke mulig kan kursavgift refunderes forholdsmessig.

Særlige bestemmelser ifm. Covid-19

Alle elever ved Extend plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer som oppstilles av hensyn til smittevern og i forbindelse med myndighetenes anbefalinger og pålegg. Dersom Extend ikke kan ha ordinær drift som følge av pålegg fra myndighetene, herunder av hensyn til smittevern osv., vil Extend så langt det er mulig kompensere dette ved digital undervisning i form av strømming av timer via Facebook, Youtube e.l., samt kompensasjonstimer så snart dette er mulig. Dersom antall elever i kurs/klasser må reduseres, vil avlysning gjennomføres for de sist påmeldte. Extend forbeholder seg retten til å vurdere omfanget av kompenserende tiltak. Dersom kompenserende tiltak ikke er mulig vil kursavgift ble refundert forholdsmessig.
Back To Top