skip to Main Content
 

  • Med i Ex-level
  • Mye showerfaring og danset på flere dansevideoer.
  • Vikartimer på Extend 2018.
Back To Top