skip to Main Content
 

  • Ragnhild har sin danse og pedagogutdannelse fra Laine Theatre Arts i London, Universitetet i Stavanger og Steps on Broadway i New York.
  • Hun har undervist ved flere kveldsskoler og i videregående skole I tillegg til å ha jobbet som koreograf ved flere produksjoner.
  • Hun har de siste årene vært bosatt i New York der hun jobbet med flere koreografer og kompanier, blant annet Max Stone, Julia Ehrstrand, The Next Stage Project og Amirov Dance Theater.
  • De siste årene har hun også jobbet som trapesinstruktør og luftakrobat.
Back To Top