skip to Main Content
 

  • Vært assistent siden 2017
  • Vært med på mange workshops med blant annet Absence crew, Gemini crew og Joesar alva
  • Hadde hovedrollen «Charlie»i Charlie og sjokoladefabrikken og «Johnny» i Dirty dancing
  • Med i Extend sitt Guttekompani
  • Vært med i en rekke dansevideoer og opptredener

tlf: 95819360
epost: sondre.skjell@gmail.com

Back To Top