skip to Main Content
 

Slik gjør du om du ønsker å melde deg på kurs: Gå inn på login.extend.as

  • Problemer med innlogging eller spørsmål? Send en mail til resepsjon[at]extend.as Du kan også ringe 333 67778 i ordinær åpningstid.

Priser og betingelser:

1x pr. uke i 13 uker 1300 NOK
2x pr. uke i 13 uker 1900 NOK
3x pr. uke i 13 uker 2450 NOK
4x pr. uke i 13 uker 2950 NOK
5 til 8x pr. uke i 13 uker 3350 NOK
Danser man mer enn 8 timer pr. uke koster det ekstra pr. time. 300 NOK

Alminnelige betingelser for Extend – art of dance AS

Påmelding
Påmelding skjer via nettsiden login.extend.as som også finnes via nettsiden extend.as.
Elever under 18 år skal ikke melde seg på selv eller opprette brukerprofil. Dette skal kun gjøres av foreldre/foresatte, som lager en personlig profil og deretter legger til sitt barn/eleven under sin profil i systemet og melder eleven på kurs. Man oppretter én profil pr. familie. Misbruk vil kunne resultere i utestengelse. Foreldre/foresatte til elever under 18 år og elever over 18 år er selv ansvarlige for at kontaktinformasjon i elevportalen til enhver tid er korrekt.

Direkte etter påmeldingen er foretatt vil forelderen / den foresatt få en ordrebekreftelse på e-posten som er brukt til å registrere profilen. Her fremgår det hvilke kurs eleven er påmeldt, tidspunkt, dag, samlet pris, rabatt mv. (dette er ikke fakturaen).

Påmelding er bindende (se eget avsnitt om prøvetime). Det vil bli krevet full kursavgift ved påmelding. Er eleven usikker så velg først prøvetime.
Innbetalt kursavgift refunderes ikke. Ved sykdom utover 4 uker vil det utstedes en tilgodelapp avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Tilgodelappen kan benyttes påfølgende semester.

Prøvetime*
Eleven kan melde seg på prøvetime dersom eleven er usikker på stil og nivå. Er det sikkert at eleven skal delta på klassen velger man ikke prøvetime. En prøvetime koster kr. 50,- pr. prøvetime, men man får tilsvarende rabatt på kurset dersom eleven fortsetter på kurset. Etter endt prøvetime må man logge seg inn i elevportalen login.extend.as og velge bort prøvetime og melde på eleven. Det vil da komme oppdatert ordrebekreftelse pr. e-post.
(* Gjelder kun ordinære kurs på vår- og høstsemesteret)

Betaling
Faktura sendes ut på e-post til den som har meldt på eleven. For elever under 18 år skal dette være den forelderen/foresatte som har meldt på eleven.
Normalt sendes det ut faktura den første uken etter oppstart. Er eleven meldt på kurs og meldt på prøvetimer vil det først sendes ut faktura på kurs eleven skal delta på. Etter prøvetimer må man enten velge videre påmelding i elevportalen eller melde seg av. Restfaktura vil da sendes ut pr. e-post.

Kursene betales med KID-nummer. Man kan også betale med vanlig bankkort i resepsjonen første kursdag. Vi tar ikke kontanter.

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Faktura blir sendt til inkasso 14 dager etter kursstart hvis den ikke er betalt.
Dersom vi ikke mottar betaling for eleven etter betalingsoppfordring vil vi dessverre måtte utestenge eleven fra å delta i undervisningen.

Ta kontakt med oss dersom det er behov for betalingsutsettelse / delbetaling.

Rabatter
Det gis familierabatt med kr. 100,- pr. familiemedlem.
For priser på dansekurs: https://extend.as/timeplan-pamelding-og-priser/

Endringer i timeplanen
Dersom det er få påmeldinger til et kurs (dvs. under 10 elever), kan kurset avlyses eller det kan forekomme justeringer i forhold til aldersinndeling eller liknende. Vi forbeholder oss retten til å endre kurspriser før hvert semester. Semesteret varer i utgangspunktet 13 uker, om ikke annet er oppført, og følger offentlige ferier og fridager.

Avlysning av timer
Ved tilfeller av sykdom hos instruktør hvor vi ikke får skaffet vikar vil kurs kunne avlyses. I perioder nære forestillingene vil kurs kunne avlyses pga. fellestreninger, sceneprøver, rigging av scene o.l. Slike tilfeller kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Det vil bli forsøkt å legge til rette for erstatningstimer ved en senere anledning, men vi tar forbehold om at den avlyste kurstimen ikke tas igjen. Ved eventuell avlysning vil det senes ut e-post eller SMS til e-postadresse / telefonnummer som er registrert i elevportalen.

Ansvarsfraskrivelse
Eleven trener på eget ansvar. Extend – art of dance AS har alminnelig ansvarsforsikring som dekker skader som vi eventuelt kan holdes ansvarlig for. Extend – art of dance AS har ikke forsikringsansvar for skader som oppstår på grunn av elevens egen uaktsomhet under undervisning eller forestilling.

Eleven oppbevarer klær, verdisaker mv. på eget ansvar. Extend – art of dance AS har oppbevaringsskap som kan låses med hengelås. Hengelås låner man i resepsjonen mot kr. 20,- i depositum. Glemte klær, sko mv. blir oppbevart på Extend i noen uker før de gis til veldedig formål.

Bilder og video av elevene
Extend – art of dance AS forbeholder seg retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside. Bilder og video hvor enkeltpersoner er hovedmotivet vil vi innhente godkjenning fra eleven eller foresatt (om den avbildede er barn) før vi publiserer.

Om du ikke tillater at Extend tar bilder av ditt barn til bruk i forbindelse med Extend sin profilering e.l. ønsker vi uttrykkelig beskjed om dette.

Koreografi – opphavsrettigheter
Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografi innstudert ved Extend – art of dance AS uten samtykke.

Informasjon
Alle elever / foresatte vil automatisk få tilsendt informasjon, nyheter og tilbud fra Extend – art of dance AS på e-post eller SMS.

Force major
Er Extend – art of dance AS forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Extend – art of dance AS fritatt for alt ansvar.

*********
09.11.2017

Back To Top