Skip to content
 

Timeplan Våren 2018

Her kan du laste ned timeplanen våren 2018! Timeplan våren 2018
– men påmelding starter ikke før mandag 13. november

Mandag 13. november starter Extend med et helt nytt kunderegister. Det betyr at ale elever må melde seg inn med all informasjon vi trenger på nytt. VI har valgt å bytte system ford det nye systemet vil fungere bedre for oss.

Fordeler med det nye systemet: 
– Vi har lettere kontroll over ventelister og enkelt kan følge opp disse elevene.
– Vi får letter satt begrensinger på antall elever i klassene.
– Elever vil gå på kurs som er egnet for sin egen alder.
– Det blir enklere for oss å gi informasjon til elever og foreldre.
– Siden foreldrene selv legger inn all informasjon om eleven m\blir informasjonen riktig.
– Elever og foreldre vil lett kunne se hva eleven er meldt på.
– Lærere har selv egen oversikt over hvem elever som går på timene deres.
– Vi kan enklere følge opp fravær.

Vi gleder oss veldig mye til dette, men det kan nok bli noen små ting i starten til vi blir bedre kjent med systemet.

 

 

Back To Top