skip to Main Content
 

Kjære foreldre / foresatte – Vi trenger DIN hjelp.     

Det nærmer seg elevforestillingen «Romeo og Julie», og det er mange barn og ungdommer som gleder seg!

Det er mye som må forberedes til en forestilling. For å gjennomføre seks forestillinger trenger vi foreldrenes hjelp! Vaktene er ikke så lange, så vi håper alle kan stille opp selv eller klare å skaffe en som kan hjelpe til på en av vaktene. Om ditt barn f.eks danser to show kan man se den ene og hjelpe til på den andre. Det er snakk om veldig enkle, men svært viktige oppgaver. Man trenger ingen erfaring i dans, så her kan alle bidra. Du vil også få tydelige instrukser/ arbeidsoppgaver i forkant.  Vi er utrolig takknemlig for all hjelp vi kan få. Vi trenger hjelp bak scenen, i kiosk, som vakt og i kostymeavdelingen. Kan du hjelpe til med flere vakter så presiser dette og!

Fint om du/dere kan sende mail til post@extend.as med den informasjonen vi trenger så raskt som mulig.). Vi må vite hvilken vakt du kan ta (Dato og klokkeslett, se under) Vi må også vite navnet på eleven du er foresatt til og telefon nr. ditt.

Lørdag 30.april
Første vakt: 08.30- 13.45
(under første forestilling)
Andre vakt: 13.30- 18.00
(under andre forestilling)
Tredje vakt: 17.45- 21.30
(under tredje forestilling)

Søndag 1. mai
Første vakt: 08.30- 13.45
(under fjerde forestilling)
Andre vakt: 13.30- 18.00
(under femte forestilling)
Tredje vakt: 17.45- 21.30
(under sjette forestilling)

Alle vakter er satt opp slik at man får sett en hel forestilling. Ikke sett deg opp som vakt når du selv skal se en forestilling.

Back To Top