skip to Main Content
 

Kjære foreldre / foresatte – Vi trenger DIN hjelp.     

Det nærmer seg elevforestillingen «Don Quixote», og det er mange barn og ungdommer som gleder seg!

Det er mye som må forberedes til en forestilling. For å gjennomføre fire forestillinger trenger vi foreldrenes hjelp! Vaktene er ikke så lange, så vi håper alle kan stille opp selv eller klare å skaffe en som kan hjelpe til på en av vaktene. Om ditt barn f.eks danser to show kan man se den ene og hjelpe til på den andre. Eller om barnet danser et show kan man kanskje hjelpe til under generalprøven. Det er snakk om veldig enkle, men svært viktige oppgaver. Man trenger ingen erfaring i dans, så her kan alle bidra. Du vil også få tydelige instrukser/ arbeidsoppgaver i forkant.  Vi er utrolig takknemlig for all hjelp vi kan få. Vi trenger hjelp bak scenen, i kiosk, som vakt og i kostymeavdelingen. Kan du hjelpe til med flere vakter så presiser dette og!

Fint om du/dere kan sende oss e-post med den informasjonen vi trenger så raskt som mulig (post@extend.as). Vi må vite hvilken vakt du kan ta (Dato og klokkeslett, se under) Vi må også vite navnet på eleven du er foresatt til og telefon nr. ditt.


Lørdag 19. november
Første vakt: 09.00- 13.30
(under generalprøven)
Andre vakt: 13.00- 18.00
(under første forestilling)
Tredje vakt: 17.30- 21.30
(under andre forestilling)

Søndag 20. november
Første vakt: 09.00- 13.30
(under generalprøven)
Andre vakt: 13.00- 18.00
(under tredje forestilling)
Tredje vakt: 17.30- 21.30
(under fjerde forestilling)

Alle vakter er satt opp slik at man får sett en hel forestilling. Ikke sett deg opp som vakt når du selv skal se en forestilling.

– Her ser du når de forskjellige elevene skal danse forestilling og når det er fellestreninger https://extend.as/wp-content/uploads/2022/10/tidsskjema_DonQuixote_Oppdatert.pdf

– Her ligger kostymelappen https://extend.as/kostymelapper-don-quixote/

– Her ligger sminkelappen: https://extend.as/wp-content/uploads/2021/10/Sminkelapp.pdf

– Her er lenken til å bestille billetter til forestillingen https://l2w.no/mqy5

Hilsen Camilla, Anita og Maria

Back To Top