skip to Main Content
 

KOSTYMELAPPER ALADDIN

KOSTYMELAPPER ALADDIN

Er du usikker på hvilken dans du er med på klikk her!

AKT 1

1. Liv i Agrabah

2. Markedsdans

3. Blir kjent med Aladdin og Abo

4. Møte med forkledd Jasmin

5. Aladdin, Abo og Jasmin rømmer fra vaktene

6. Aladdin og Jasmin blir kjent

7. Abo har stjålet fra Jasmin

8. Aladdins vei til slottet

9. Jafar og Iago

10. Jasmin i palasset med Daliah og Rajah

11. Sultan og Jasmin

12. Frieren fra Sverige, Prins Anders

13. Jafar prøver å overtale Sultan

14. Jafar hypnotiserer Sultan

15. Aladdin bryter seg inn på slottet

16. Rajah, Jasmins beskytter

17. Jafar tar med Aladdin til hulen

18. Hulen

19. Carpettos dans

20. Vulkanutbrudd i hulen

21. Ånden i lampen

AKT 2
22. Aladdin sitt første ønske om å bli en prins

23. Prins Ali ankommer palasset

24. Prins Ali møter Sultan og Jasmin

25. Fest i palasset

26. Aladdin viser Jasmin verden

27. Aladdin og Jasmin blir forelsket

28. Iago- Jafar sin høyre hånd

29. Aladdin blir såret av Jafar

30. Aladdin bruker sitt andre ønske og blir reddet

31. Prins Ali blir gjennomskuet

32. Jasmin ber om lovendring

33. Aladdin tilbake på gata

34. Jafar gjennomfører sitt første ønske og blir sultan over Agrabah

35. Tvangs bryllup til Jasmin og Jafar

36. Jafar ønsker å bli den mektigste skapningen i universet

37. Aladdin setter Genie fri med sitt siste ønske

38. Jasmin blir Sultan og endrer loven

39. Finale – solister og kompanier

Back To Top