Skip to content
 

Maitrening for eksamenselever

Timeplan over maitrenig for eksamenselever: Her kan du laste ned timeplanen for mai trening for eksamenselevene.
pdf: maitreningertimeplan

Jeg har virkelig prøvd å sette opp treninger etter dere som har gitt meg beskjed om når dere ikke kan trene. Men noen ganger var det ikke en eneste tid det passet for alle på graden. Derfor vil det bli noen få timer det er satt opp treninger som du kanskje har gitt beskjed om at du ikke kan komme. Det er viktig dere prioriterer balletten disse tre og en halv ukene.

Privattime: Vi har fått en del spørsmål om noen av lørerne underviser privattimer. Om det er noen som ønsker privattime så kan de ta kontakt med Maria Bastos (pedagog), Sigrid Dugstad (student Spinn off), Embla Solheim ( student Kunsthøgskolen) eller Tuva Vatnar (assistent ved Extend) . Dere kan kontakte dem på facebook. (Prisen avtaler dere direkte med dem, men det varierer på om de er pedagog, student eller assistent) Det er kun studio 3 som er tilgjengelig for privattimer før kl. 15.00 og etter kl. 17.00 i ukedagene. I helgene er det flere muligheter på tidspunkt. Alle timene fra grad 3 anbefaler vi at elevene har egentrening sammen en time før klassen starter i studio 2. De som starter kl. 15.00 har egentrening i studio 3 etter timen de danser med lærer.

Pris: Maitrening koster 650 kr for alle treningene i mai. (Det er ca 50 kr pr. time, de som har 1,5 eller dobbelt time er det rundt 35 kr timen) Vi sender ut faktura på maitrening siste uken av april. Vi sender denne på mail til den e-posten du bruker i elevportalen.

I dette dokumentet står det en del viktige ting som ble lagt ut for en god stund siden. Greit å lese gjennom igjen:) maitreningsbrev

Back To Top