Skip to content
 

Nytt påmeldingssystem

Viktig beskjed til alle gamle og nye elever på Extend!

Påmelding til vårsemesteret 2018 åpner mandag 13. november. Dere skal da benytte vårt nye påmeldingssystem.

NYTT PÅMELDINGSSYSTEM:
Fra og med kommende semester (våren 2018) går vi over til et helt nytt elevregister. Det betyr at samtlige elever må registrere seg i det nye elevregisteret for å melde seg på vårens kurs. Dette gjelder absolutt alle, også dere som går på Extend nå og har gått på Extend tidligere. Elevregisteret et nettbasert og brukes så å si av samtlige danseskoler i Norge. Det fungerer som en nettbutikk der man oppretter profil, legger inn kontaktinformasjon og melder eleven på ønskede kurs. Det er svært enkelt og vil bli en veldig stor forbedring fra dagens system med telefonkø og e-poster frem og tilbake. Det er svært viktig å registrere elevens fødselsår, for da vil de aktuelle kursene for eleven bli uthevet. Oppgis feil fødselsår for å melde elever på kurs utenfor elevens alder vil eleven fjernes fra alle påmeldte kurs.

VELDIG VIKTIG!!!! ELEVER UNDER 18 ÅR SKAL MELDES PÅ AV FORELDRE / FORESATTE
For elever under 18 år skal foreldre/foresatte opprette personlig profil i sitt navn og i neste steg opprette eleven som et familiemedlem. Deretter melder foreldre/foresatte eleven på kurs. Det skal altså bare lages én profil pr. familie. Da kan både mor, far, døtre og sønner meldes på under en profil og motta én faktura med riktige priser, rabatter osv.

Påmelding skjer kun via dette systemet. Kun unntaksvis (eller etter avtale) vil vi foreta registreringer manuelt.

PÅMELDING: https://login.extend.as

Back To Top