skip to Main Content
 

TIMEPLAN VÅREN 2019

Her kan du laste ned timeplanen for våren 2019.

PÅMELDING STARTER 12. NOVEMBER for elever som er medlemmer på Extend. I uke 46 kan alle som går på kurs dette semesteret sikre seg plass videre på samme kurs. Om eleven ønsker andre kurs eller flere kurs må eleven melde seg på resten av kursene i uke 47.

PÅMELDING 19. NOVEMBER Åpner vi påmelding for nye elever og fra denne datoen kan også tidligere elever melde seg på nye kurs som de ikke har gått på dette semesteret.

PÅMELDING GJØRES KUN HERelevportalen 

Erfaringer fra høsten 2019: 
– Mange glemmer å velge prøvetime om de ønsker dette. Det er veldig viktig dere trykker på kursplass eller prøvetime etter du har valgt kurset. Velger du kursplass binder du deg til hele semesteret.
– Flere foreldre oppretter ny bruker hvert semester. Dette gjør det vanskelig for oss siden dere da lager flere brukere på samme elev. Om eleven har danset på Extend etter vi fikk dette nye registeret på login.extend.as skal dere bare logge dere inn ikke opprette ny bruker.

Nytt påmeldingsystem: Fra og med semester  våren 2018 gikk vi over til et helt nytt elevregister.  Det fungerer som en nettbutikk der man oppretter profil, legger inn kontaktinformasjon og melder eleven på ønskede kurs. Det er svært enkelt og er en veldig stor forbedring fra vårt tidligere system med telefonkø og e-poster frem og tilbake. Det er svært viktig å registrere elevens fødselsår, for da vil de aktuelle kursene for eleven bli uthevet. Oppgis feil fødselsår for å melde elever på kurs utenfor elevens alder vil eleven fjernes fra alle påmeldte kurs. Påmeldingen er bindende.  VELDIG VIKTIG!!!! ELEVER UNDER 18 ÅR SKAL MELDES PÅ AV FORELDRE / FORESATTE For elever under 18 år skal foreldre/foresatte opprette personlig profil i sitt navn og i neste steg opprette eleven som et familiemedlem. Deretter melder foreldre/foresatte eleven på kurs. Det skal altså bare lages én profil pr. familie. Da kan både mor, far, døtre og sønner meldes på under en profil og motta én faktura med riktige priser, rabatter osv.  Påmelding skjer kun via dette systemet. Kun unntaksvis (eller etter avtale) vil vi foreta registreringer manuelt.

Kompanitimer: kan man ikke melde seg på.  man  kan kun komme på denne om man blir invitert av en lærer på Extend
Klasser merket ***=audition første timen. Man kan kun melde seg på prøvetime på disse klassene. Etter første uken med auditions legger vi ut fornavn på de som har kommet med på klassen på nettsiden www.extend.as under «siste nytt»
Alle tå klasser: Må ha danse minimum 2 ballettklasser ved siden av for å kunne danse tåspiss.
Ballett: Man kan kun melde seg på den graden man er og evnt. skal ta eksamen i. Har vi flere ledig plasser i januar på graden over eller under vil jeg sette elever som ønsker på disse timene også, men først må alle få sikret seg plass på graden de er.

Hva gjør jeg etter prøvetime?: Dersom eleven er meldt på en eller flere prøvetimer må du etter prøvetimene logge deg inn i elevportalen (login.extend.as) og forandre kurset fra prøvetime til påmelding. Om eleven ikke skal fortsette melder du eleven av kurset. Dersom ikke faktura er mottatt på forhånd vil dette sendes ut i etterkant. Fortsetter eleven på kurset vil forhåndSbetalt prøvetime trekkes fra i kursavgiften. Man betaler også for prøvetimen på auditionklassene selv om man ikke kommer med på partiiet. OBS! Faktura for prøvetime blir sendt selv om eleven ikke møter til prøvetimen. Dette fordi eleven har opptatt en plass. Du har selv ansvar for å kansellere prøvetimen i elevportalen(login.extend.as).  

Venteliste: Det er svært viktig at eleven ikke møter opp til kurs de står på venteliste på.  De kan kun møte opp til dette kurset når du har mottatt bekreftelse fra oss på at det er ledig plass på kurset. Vi jobber aktivt med elever som har meldt seg på prøvetimer for å få en rask avklaring på om de skal ha plass eller ikke. Så fort det er ledig plass vil vi tildele disse til dere på venteliste. Vi anbefaler også å se om andre klasser kan være aktuelle. Dette gjør du lett i elevregisteret der aktuelle partier tilpasset elevens alder vises.

Betaling Faktura sendes ut på e-post til den som har meldt på eleven. For elever under 18 år skal dette være den forelderen/foresatte som har meldt på eleven. Normalt sendes det ut faktura den første uken etter oppstart. Er eleven meldt på kurs og meldt på prøvetimer vil det først sendes ut faktura på kurs eleven skal delta på. Etter prøvetimer må man enten velge videre påmelding i elevportalen eller melde seg av. Restfaktura vil da sendes ut pr. e-post. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Faktura blir sendt til inkasso 14 dager etter kursstart hvis den ikke er betalt. Dersom vi ikke mottar betaling for eleven etter betalingsoppfordring vil vi dessverre måtte utestenge eleven fra å delta i undervisningen. Ta kontakt med oss dersom det er behov for betalingsutsettelse / delbetaling.

Rabatter Det gis familierabatt med kr. 100,- pr. familiemedlem. For priser på dansekurs: https://extend.as/timeplan-pamelding-og-priser/

Endringer i timeplanen
Dersom det er få påmeldinger til et kurs (dvs. under 10 elever), kan kurset avlyses eller det kan forekomme justeringer i forhold til aldersinndeling eller liknende. Vi forbeholder oss retten til å endre kurspriser før hvert semester. Semesteret varer i utgangspunktet 13 uker, om ikke annet er oppført, og følger offentlige ferier og fridager.

Avlysning av timer
Ved tilfeller av sykdom hos instruktør hvor vi ikke får skaffet vikar vil kurs kunne avlyses. I perioder nære forestillingene vil kurs kunne avlyses pga. fellestreninger, sceneprøver, rigging av scene o.l. Slike tilfeller kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Det vil bli forsøkt å legge til rette for erstatningstimer ved en senere anledning, men vi tar forbehold om at den avlyste kurstimen ikke tas igjen. Ved eventuell avlysning vil det senes ut e-post eller SMS til e-postadresse / telefonnummer som er registrert i elevportalen.

Ansvarsfraskrivelse
Eleven trener på eget ansvar. Extend – art of dance AS har alminnelig ansvarsforsikring som dekker skader som vi eventuelt kan holdes ansvarlig for. Extend – art of dance AS har ikke forsikringsansvar for skader som oppstår på grunn av elevens egen uaktsomhet under undervisning eller forestilling. Eleven oppbevarer klær, verdisaker mv. på eget ansvar. Extend – art of dance AS har oppbevaringsskap som kan låses med hengelås. Hengelås låner man i resepsjonen mot kr. 20,- i depositum. Glemte klær, sko mv. blir oppbevart på Extend i noen uker før de gis til veldedig formål.

Bilder og video av elevene
Extend – art of dance AS forbeholder seg retten til å bruke bilder og videoopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside. Bilder og video hvor enkeltpersoner er hovedmotivet vil vi innhente godkjenning fra eleven eller foresatt (om den avbildede er barn) før vi publiserer. Om du ikke tillater at Extend tar bilder av ditt barn til bruk i forbindelse med Extend sin profilering e.l. ønsker vi uttrykkelig beskjed om dette.

Back To Top