Skip to content
 

Informasjon om eksamen i ballett

INFORMASJON OM EKSAMEN:
Det arrangeres i mai/juni eksaminasjoner i klassisk ballett for noen av elevene på Extend art of dance. RADs internasjonale nettverk av utdannede eksaminatorer reiser rundt i verden og eksaminerer elever i gradene. Vi jobber i klassene mot denne graderingen som skal skje i mai/juni. Det er viktig at de elevene som ønsker, og er klare for å ta denne eksamen, forstår seriøsiteten og at det må trenes meget.

Men selvfølgelig, det aller viktigste er at eleven er lystbetont og at han/hun synes dette virker spennende. Elevene vil få en karakter, og det er mulig å stryke. Eksaminasjonsavgiften 2019 finner du nederst på denne siden. Denne avgiften vil dekke utgifter som blant annet:
Eksamensavgiften, medalje, diplom, transport for eksaminator, transport for pianist (noen grader), diet eksaminator, diet pianist, timelønn for pianist under eksamen og trening, hotellopphold eksaminator m.m. Alle eksamenskandidatene vil da dele på utgiftene. Eksamensuniformer vil elevene slippe å betale for siden Extend allerede har kjøpt inn dette, og låner det ut til elevene. Jenter i Intermediate, Adv. f. og Adv. 1 bruker egen sort drakt med stropper.

CLASS AWARD ELLER EKSAMEN:
Vi sender opp elever i «Class Award» og noen til «Eksamen». Forskjellen er at «Eksamen» har strengere krav. Vi vil ta individuelle vurderinger om hva som passer best til eleven. Elevene jobber med de samme øvelsene uansett om de tar «Class Award» eller vanlig «Eksamen». Tar eleven «Class Award» får man ikke karakter kun bestått eller ikke-bestått og danselæreren er med inn. Under «vanlig» eksamen går elevene inn fire og fire, eleven får karakter og danselæreren får ikke være med inn. Elever får diplom og medalje uansett hvilken type eksamen de velger. Camilla, Reidun, Maria og Embla anbefaler den eksamen vi synes eleven bør velge ut ifra vår erfaring med eleven og hva vi mener er best for eleven.Håper dere stoler på våre anbefalinger.
NB: Fra og med Intermediate Found. er ikke Class Award en mulighet.

Din sønn/datter vil få beskjed på tentamen om han/hun kan ta Eksamen/Class Award i år eller om han/hun må neste år. Tentamen blir arrangert på Extend i februar.  Ønsker han/hun å ta eksamen/Class Award i år vil han/hun få giro på mail etter tentamen. Det er meget

Avgift for å ta eksamen/Class Award 2019 :

GradPris (kr)
Primary, Grad 1 og Grad 21200,-
Grad 3, Grad 4 og Grad 51400,-
Grad 61600,-
Grad 71700,-
Grad 81800,-
Advanced Foundation2000,-
Advanced 12200,-
Advanced 22400,-

Reidun, som er en tidligere registrert RAD ballettpedagog, kommer til Extend for å se på de elevene som ønsker å ta eksamen. Reidun vil da, sammen med Camilla og Maria, se hvem av elevene som kan ta eksamen dette halvåret, og hvem som må vente til neste år.
Reidun har 25-års erfaring med å sende opp elver til eksamen, og hun vet hva som trengs. For å kunne ta eksamen må man møte opp på denne tentamen. Har du absolutt ikke mulighet til å komme er det fint om du kan ta kontakt med Camilla, slik at vi kan se om det finnes en annen løsning.

BETALING:
– Du må ha mulighet til å betale inn eksamensavgiften innen forfallsdato som blir i starten av uke 8.
– I tillegg er det en eksamenspakke i mai som koster rundt 800 kr, som betales i mai. Les mer om denne pakken senere i brevet.

DIVERSE INFORMASJON:

  • Kom i god tid på tentamen, minst 15 minutter før. Alle må stå klare i sin egen uniform og håret oppsatt i ballettopp når klassen begynner.
  • Husk å laste ned RAD-app med øvelsene om du vil bruke den til å øve med.
  • Elever bør danse eksamensklassen minimum 2 ganger i uken.
  • Alle elevene må ha på seg følgende:
    Jenter: Ballettsko, lys tights, ballettuniform og håret i ballettknute. Primary har også skjørt.
    Gutter: Tights, ballettsko og stram t-skjorte eller singlet

HVORFOR TA EKSAMEN?
Dere lurer kanskje på hvorfor vi arrangerer disse eksaminasjonene?
Det er viktig for barn og unge å ha mulighet til å ta eksaminasjoner. Dette fordi det er viktig å sette seg mål som man kan jobbe seg opp mot. For barn og ungdom er eksaminasjoner et bra tilbud dersom de har et slikt ønske. Det er en fin utfordring for elevene, og det å føle at de kan prestere bra er viktig. For foreldre viser en eksamen deres barns fremgang, og for pedagogen er det et bevis på elevens ekspertise og profesjonalitet.
Det finnes flere grader i RAD-systemet. Den første graden man kan ta eksamen i, heter Primary,For å ta eksamen i Primary må man ha fylt seks år innen 31. mars. I grad 1 må eleven ha fylt syv år innen 31. mars. Deretter følger de neste barnegradene fra Grad 2 til Grad 5. Grad 6 til Grad 8 er higher grades, og etter higher grades er det de profesjonelle gradene; Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced 1 og Advanced 2. Når man har bestått en grad kan man gå opp til neste grad. Det å ta eksamen er en stor erfaring for en elev, og vi har bare hatt positive tilbakemeldinger fra tidligere eksamenskandidater. Elevene som tar eksamen får lagt til poeng som man kan legge på standpunktkarakteren etter videregående skole om man skal studere utenfor Skandinavia. Det jobbes med å få dette godkjent som poeng også om du ønsker å studere i Skandinavia.

ROYAL ACADEMY OF DANCE:RAD ble grunnlagt i 1920 og er i dag det største ballettsystemet i verden. Undervisningsplanen til RAD er undervist i 70 land, og RAD er svært opptatte av riktig og trygg trening. Dette gjenspeiler seg i et krav om grundig undervisning. Den tar hensyn til utviklingen for et barn i ulike stadier, og krever ikke mer en hva et barns kropp kan klare. Ikke bare er RADs undervisningsplan moro for barn og ungdom å danse, utvikling av koordinasjon er også et vesentlig element. I tillegg utvikles kondisjon og en sans for rytme, samt musikalitet og en uttrykksform for å fremme selvdisiplin og selvsikkerhet.

UNIFORMER (R.A.D):
De som ønsker å ta eksamen må ha den uniformen som tilhører til den graden du skal ta eksamen i. Vi på Extend har kjøpt inn disse uniformene slik at elevene som skal ta eksamen kan låne det fra oss så de slipper å kjøpe dette selv. Det eneste elevene selv må få tak i er rosa skinnballettsko med hel såle. Gutter må ha hvite.

EKSAMENSPAKKE:
I mai kommer vi til å arrangere en eksamenspakke for elevene som har blitt entret til Eksamen. Denne pakken innebærer intensiv spesialtrening for de som ønsker dette. Pakken koster c.a 800kr pr elev. Prisen pr. dansetime blir da ikke så høy. Det er ingen annen ordinær undervisning på Extend i mai. Vi anbefaler på det sterkeste og ta denne pakken, men det er helt frivillig. Håper dere forstår at vi må ta litt betaling for denne undervisningen, siden det vil bli satt av undervisning kun til disse elevene. Fra tidligere erfaring er denne treningen i mai meget lønnsomt for elvene. Alle elevene forbedrer seg særdeles mye. Vi kommer til å sette opp klasser for eksamenselever hver dag fra kl. 15.00 til 21.00. Elevene kommer til å trene tre ganger i uken. Noen av treningene vil bli satt opp i helger og helligdager og noen ganger blir det satt opp dobbelt-time. Vi setter opp treningene ut i fra datoer dere gir beskjed om senere at dere ikke kan trene.

DATOENE FOR EKSAMEN:
Eksaminasjoner i Tønsberg pleier å være en gang mellom 20. mai og 10. juni.  Vi får vite eksakt hvilke 5 dager vi får utdelt til eksaminasjoner i mars. Vi får mest sannsynlig siste uken i mai, men det er ikke 100 prosent sikkert. (Man er kun med en av dagene).

Back To Top