skip to Main Content
 

Smittevern Extend

Her har vi laget en liten video om smittevern på Extend:)

 1. Elever som er syke kan ikke møte opp på Extend. Dette gjelder også ved forkjølelse og/eller andre lettere symptomer på sykdom.

 2. Elever som er i karantene eller har vært i utlandet de siste 10 dagene må vente med å møte på Extend til karantene tiden er over. Dette gjelder inntil videre også «gule land» på grunn av økende smittespredning.

 3. Elevene bør møte opp fem- ti min før timen starter. De som har dansetime kl 15.15 kan komme fra kl. 14.45.

 4. Elevene legger sakene sine i hylle i gangen. de om har flere dasnetimer tar med seg kun dansetøy til de neste timene og vannflaske i en liten bag opp i studio.

 5. Kun en foresatt kan være med de yngste elevene og vente på Extend dersom det er nødvendig. Ingen foreldre kan være med inn i timen.

 6. Alle må sprite hendene (dispenser i yttergangen) når de kommer på Extend.

 7. Garderoben er stengt, elevene må benytte toalettene om de må skifte på Extend. Alle som har mulighet, bør møte ferdig skiftet.

 8. Elevene går raskt opp til studio og holder seg på høyre side i korridoren.

 9. Alle må holde 1 meters avstand i gangene og i resepsjonsområdet

 10. Det er kun elever som er meldt på timen som kan være med på dansetimen.

 11. Vi følger smittevernregler i klassene. Noen klasser er delt inn i 2 grupper, og det er ikke mulig å bytte gruppe.

 12. Vi fører nøye fravær digitalt i alle timene.

 13. Når timen er ferdig, spriter alle hendene (dispenser i studio) og går raskt ut av studio. I timer som går i studio 2 og 3 bruker elevene nødutgangen ut av studio videre inn gjennom resepsjonen og ut vanlig inn/utgang.

 14. Har man fritime kan man vente på Extend så lenge man holder 1 meters avstand og det er forsvarlig. Smittevernvaktene følger med på dette.

 15. Elever må reise hjem/bli hentet dersom de blir syke eller føler seg dårlige når de er på Extend.
 16. Ta med vannflaske som er fyllt med vann og navnet.

Vi har smittevernvakt på Extend i gul vest som vil passe på at reglene blir fulgt.

Back To Top