skip to Main Content
 

Timeplan våren 2021

  • Her kan du laste ned timeplanen for neste semester.
  • Påmelding for elevene som danset på Extend høsten 2020 starter mandag 16. november. Det er kun elever som danser ved Extend nå som kan melde seg på kurs neste uke, uke 47. Vi kan ikke garantere elever plass på samme kurset de har gått nå, men vi åpner ikke for nye elever før uke 48. Jeg anbefaler dere å være raske med å melde på neste semester om dere vet hvilken time barnet ønsker å danse. Påmelding skjer her: login.extend.as
  • Vi fortsetter med de samme tiltakene som dette semesteret med og ha færre elever på timene, gode smittevernstiltak, og ingen prøvetime.
  • Om det skulle være ledige plasser uken før oppstart kan det være at vi finner en løsning for prøvetime, men pr. nå er dette dessverre ikke mulig. Grunnen til at vi ikke har prøvetimer er fordi vi må sette de faste klassene med en gang, og ha god kontroll på hvem som danser på kurset i tilfelle smittesporing.
  • Auditionklasser. De som går på nivå 3-4 klasser vil bli vurdert neste uke om de kan fortsette på nivå 3-4. Elever som ikke kan komme neste uke eller ikke har gått på nivå 3-4 klasse dette semesteret kan også melde seg på audition klasse, men vil ha audition første undervisningsuke i januar. Elever som ikke kommer med på timen, vil da få tilbakebetalt penger om timen allerede er betalt. Lukkede klasser og kompanier er det læreren som inviterer elever. Dette er ikke timer man kan melde seg på selv. VI ser på elevene neste uke og i januar.
  • Tåspissklasser: Vi har valgt å lukke tåspisstimene som betyr at elever ikke kam melde seg på den selv. Neste uke vil læreren i timen gi beskjed til tå elever hvilken time de skal gå.Back To Top