skip to Main Content
 

Forlenget semester pga. Covid-19

Jippi! Fantastiske nyheter! Extend får nå lov å starte opp igjen! MEN med en forsiktig og kontrollert oppstart.

Etter at vi den den 12. mars måtte stenge på grunn av Covid-19, har vi nå fått tillatelse av kommuneoverlegen i Tønsberg til å starte opp igjen. Vi skal nå forsøke å ta igjen så mye som mulig av de tapte timene, men med en rekke forbehold. Vi kan derfor ikke enda åpne med vanlig timeplan. Vi ber dere respektere reglene å lese nøye gjennom hele skrivet.Vi har vært i tett dialog med barnelege Anne Elisabeth Raftemo og kommuneoverlege Sigmund Skei. Vi har sammen utarbeidet en plan og retningslinjer for en gradvis gjenåpning av Extend. Det er kun elever som har betalt for vårsemesteret som kan benytte seg av dette gratistilbudet. Har du ikke betalt og trenger tilsendt faktura så ta kontakt med knut@extend.as. For å melde deg på en time må du logge deg inn i portalen
Seniorklassene må dessverre vente pga. større risiko for denne gruppen. Vi kan heller ikke ha dansestiler med nærkontakt, som pas de deux, West coast swing osv. enda. Siden vi har lov til å ha 20 elever i klassen starter vi med at elever kan melde seg på én time på timeplanen. Lørdag 9. mai kan alle sikre seg plass på en time. I løpe av søndag 10. mai åpner vi for at elever kan melde seg på flere timer. Da vil alle elever få mulighet til å sikre seg plass på minst en time om de melder seg på kurs lørdag. Vi gir dere beskjed når vi åpner for at dere kan melder på to timer, deretter tre osv. Vi lager ny time­plan for uke 21 etter vi har tatt en evaluering av uke 20. NB: De som danser ballett må melde seg på samme graden de gikk før vi stengte. Det kan bli forandringer på timeplanen om noen timer er veldig populære og andre ikke.

* Timer merket med * møtes utenfor Extend med en voksen. Stå med en meters avstand som vist på tegning (gul prikk). En vakt gir beskjed når barna skal «sluses» inn og rett opp i riktig studio, etter håndvask. Når timen er ferdig følger vakten barna ut og den voksne står på samme stedet som han/hun stod for å avlevere. Barneklasser som ikke er merket med * går kun barnet alene opp til riktig studio etter håndvask.


Slik gjør du:
1. Logg inn på login.extend.as
2. Meld deg på 1 time i første omgang. Lørdag 9. mai starter påmelding.
3. Du får en bekreftelse på e-post du MÅ lese nøye. Her står det en rekke tiltak Extend har gjort i forhold til smittevern. Foresatte må lese dette for eleven i forkant av timen.
4. I løpet av søndag 10. mai kan man melde seg på flere timer. Dere får mail.
5. Møt opp på timen. Gå direkte opp til din klasse etter håndvask. De miste møter opp utenfor og blir hentet. (timer merket med *)
6. Stell deg på en prikk i studioet😉

Plan og tiltak for smittevern på Extend – art of dance AS – Tollbodgaten 15
Tiltak Extend vil gjøre for å opprettholde krav om smittevern i forbindelse med redusert åpning av danseskolen. Vi starter opp med danseundervisning kun i to av studioene. Vi oppfyller alle krav for å drive en trygg og sikker undervisning hvor vi klarer å følge alle smitteverntiltakene.

Avstand:
Vi tenker at det bør være to meters avstand mellom elevene i dansestudioene siden det er bevegelse i dans, selv om kravet til avstand er 1 meter. Vi har målt opp studioene, og vi kan med to meters avstand mellom elevene ha 25 i studio 5 (115,6m2) og 29 i studio 2 (144 m2). I tegningen nederst har vi tegnet inn avstand om vi er 20 elever. Det vil maks bli 20 elever siden det er det som er tillatt. Danse­undervisningen vil starte med 30 minutters mellomrom i studioene slik at elevene ikke kommer/går samtidig.

Luft:
Vi har to store ventilasjonsanlegg på Extend som sirkulerer og bytter ut luften. Det nyeste studioet (studio 5) har et separat ventilasjonsaggregat. Det vil si at de to studioene vi ønsker å benytte ikke deler samme ventilasjonsanlegg. Vi kommer til å ha 30 minutters opphold mellom timene i studioene for å sørge for fullstendig fornying av luften.

Renhold:
Hele Extend blir vasket hver dag. I tillegg vil vi desinfisere alle kontaktflater (håndtak, barrer, lyd- og musikkutstyr osv.) samt toaletter og håndvasker, mellom hver undervisningstime.

Garderober, drikkefontener og toalett:
Vi stenger av garderobene slik at elevene må komme ferdig skiftet og gå rett inn til timene. Foreldre/foresatte skal ikke inn på Extend hvis det ikke er helt nødvendig, for eksempel for å følge barn med spesielle behov. Avlevering og henting av de minste barna vil foregå utenfor Extend, på samme måte som for SFO og 1. – 4- trinn i barneskolen. Drikkefontener vil være stengt, og elever tar med sin egen drikkeflaske. Vi oppfordrer til at elevene prøver å unngå å bruke toalettene på Extend.

Hvem kan være på Extend:
Ved spesielle behov at eleven må ha med en foresatt må vi ha en skriftlig tilbakemelding til meg på mail camilla@extend.as

Påmelding:
Vi har laget en timeplan hvor elevene melder seg på timen gjennom vårt elevregister. Da har vi fullstendig oversikt over hvem og hvor mange som er til stede på timen. Vi setter begrensninger i programmet slik at det ikke er mulig for flere å melde seg på en time enn det det er kapasitet til. Når timen starter har vi en liste med navn på elevene som er meldt på timen. Om det dukker opp elever som ikke er påmeldt vil de bli sendt hjem. Vi registrerer oppmøte slik at vi har fullstendig kontroll på hvem som har vært med på timene.

Informasjon til elever:
1. Kom ferdig skiftet 5 minutter før timen starter.
2. Sett fra deg sko i den nye skohyllen i gangen og gå direkte opp til studioet du skal danse i etter håndvask.
3. Benytt håndsprit ved inngangsdøren, alternativt håndvask på toaletter.
4. Opprop før timen.
5. Dans og ha det gøy, men hold avstand til sidemann.
6. Forlat Extend så snart din time er ferdig.

Informasjon til instruktører:
1. Kom ferdig skiftet 15 min før din time starter.
2. Benytt håndsprit ved inngangsdøren.
3. Sett fra deg sko i gangen og gå direkte opp til studioet du skal undervise i.
4. Desinfiser kontaktflater i studioet du skal undervise i.
5. Ta imot elevene og be de stå på en «prikk»
6. Åpne elevregisteret, ta opprop og sjekk hvem som er til stede. Om det kommer noen som ikke står på din liste må du be dem forlate Extend. Registrer fravær om noen ikke dukker opp. Dette oppropet fungerer som protokoll i forbindelse med eventuell smittesporing senere.

Informasjon til foresatte:
1.  Les nøye mailen vi sender ut til alle foresatte. Gå igjennom informasjonen med barnet ditt.
2.  Foreldre/foresatte leverer/henter barna utenfor Extend. Ved spesielle behov som gjør at en foresatt må være med barnet inn på Extend, må de sende en mail til Camilla i forkant.

Vi håper på positiv tilbakemelding fra dere om vårt ønske om gradvis gjenåpning av dansetilbudet ved Extend. Vårt ønske og håp er å ta igjen så mye som mulig av den tapte tiden, selv om vi ikke kan kjøre vanlig timeplan for vårsemesteret. Vi ser an uke for uke og evaluerer fortløpende. Vi ser også på andre muligheter for work shops i forskjellige dansestiler for å ta igjen den tapte tiden. Vi ber om forståelse og fleksibilitet i denne tiden.  

HER KAN DU LESE HELE BREVET SOM PDF!

Back To Top